Prva likovna kolonija "Zrnovci 2003" 

Slikite se za proda`ba a ponudi mo`at da se dadat na:
E-mail: blagojdanev@yahoo.com; javor@mt.net.mk
ili na mobilen: 070/556-750 ( Blagoj)

Naslov: "Golemo is~ekuvawe"
Avtor: Ana Pavlova
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm

Naslov: "Surova ubavina"
Avtor: Ana Pavlova
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Angel Galev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Angel Galev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Dan~o Atanasov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Dan~o Atanasov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Majka so dete"
Avtor: Dan~o Atanasov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Pejsa`"
Avtor: Dan~o Atanasov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Kompozicija"
Avtor: Dan~o Atanasov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Majka i dete"
Avtor: Goran Gi{ev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Diptih"
Avtor: Goran Gi{ev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
120x40 cm
Naslov: "Trite gracii i maliot princ"
Avtor: Goran Gi{ev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Son 2"
Avtor: Goran Gi{ev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Kompozicija 1"
Avtor: Goran \orev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Kompozicija 2"
Avtor: Goran \orev
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Iskra Beli~anska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Iskra Beli~anska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Kralevi"
Avtor: Iskra Beli~anska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
160x60 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Lazo Krstevski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Portreti"
Avtor: Lazo Krstevski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Mrtva priroda"
Avtor: Marjan~o Stokovski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Mrtva priroda"
Avtor: Marjan~o Stokovski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Mrtva priroda"
Avtor: Marjan~o Stokovski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Diptih"
Avtor: Mom~ilo Avramovski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Dvi`ewe so probiv 1"
Avtor: Mom~ilo Avramovski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
80x65 cm
Naslov: "Dvi`ewe so probiv"
Avtor: Mom~ilo Avramovski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Zrnovski pejsa`"
Avtor: Sawa Angelovska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Sawa Angelovska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Sawa Angelovska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Belata roza"
Avtor: Simeon Ivanov - Kango
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Denica"
Avtor: Simeon Ivanov - Kango
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Trepetlika"
Avtor: Simeon Ivanov - Kango
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor:Simonida Filipova Kitanoska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor:Simonida Filipova Kitanoska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor:Simonida Filipova Kitanoska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor:Simonida Filipova Kitanoska
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Pejsa`"
Avtor: Sini{a Kova~evi}
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Svadbata na Aleksandar"
Avtor: Sini{a Kova~evi}
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Kompozicija"
Avtor: Sini{a Noveski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Kompozicija"
Avtor: Sini{a Noveski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Sowa Georgieva
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Bez naslov"
Avtor: Sowa Georgieva
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Zrnovka"
Avtor: Tanas Dedov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Pobeda"
Avtor: Valentin \urkovi}
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Ramnote`a"
Avtor: Valentin \urkovi}
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
Naslov: "Relaksacija"
Avtor: Valentin \urkovi}
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Beskraj"
Avtor: Vlado Mitreski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Son"
Avtor: Vlado Mitreski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Balkanski pejsa`"
Avtor: Zlatko Krstevski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Kamena gradina"
Avtor: Zlatko Krstevski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Zrnovski pejsa`"
Avtor: Zlatko Krstevski
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x80 cm
Naslov: "Sloboda"
Avtor: Zoran Apostolov
Tehnika: maslo na platno
Dimenzii:
60x40 cm
   
Copyrights (c) "ED Javor"-Zrnovci / Developed by MediaNet